DRIE GENERATIES SLAGERS HOSTE OP DE BELGIEK (Slagerij Hoste in Deerlijk)

“IETS NIEUWS CREËREN”

De naam Hoste is op de Belgiekwijk verbonden met het beroep van slager. Bernard lag bijna 60 jaar geleden aan de basis, zoon Freddy volgde hem in 1979 op en kleinzoon Birgen vervolledigt de slagersfamilie. Een babbel bij een drankje en stukje worst over verleden, evolutie & heden.

Bernard Hoste stamt uit een grote familie in St.-Lodewijk. Als jongeman werd hij wever maar na zijn dagtaak ging hij varkens slachten bij de landbouwers. Het was een heel andere tijd. Op alle boerderijen werden varkens geslacht. Ik ben dit blijven doen tot op mijn 75ste. Het was hard werken want om 5 uur ‘s ochtends was ik op de boerderij. Ik moest immers om 8 uur terug zijn voor de winkel.

In 1951 startte het jonge gezin Hoste met slagerij Hoste in Deerlijk (Belgiek). De keuze tussen vleessoorten beperkte zich tot varkens- en rundsvlees. Weinig bereidingen en toch maakte Bernard van zijn gehakt een specialiteit die ver tot in de regio gekend was. De zaterdag was de dag van het soepvlees en de mergpijpen. Ik moest alles goed bedelen want de vraag overtrof het aanbod.

Sinds 1979 met nieuwe jonge bazen groeide het assortiment. De bereidingen deden hun intrede en die evolutie duurt nog steeds voort, aldus Freddy. Zo hebben wij u bijvoorbeeld een achttal soorten hamburgers.

VLEESRONDE

Met de derde generatie in de winkel ging het nog verder. In het jaar 2000 werd de zaak uitgebreid. De mensen willen graag nieuws zien en kopen, zegt Birgen. De klanten zijn kritischer geworden. Langs deze drukke weg naar de E17 zijn er ook veel passanten die stoppen voor een aankoop. Het thuis gaan slachten is volledig verleden tijd. Ook mijn vader is er nooit meer aan begonnen. Wij verzorgen echter nog steeds een vleesronde.

Mijn vijf kinderen sprongen vijftig jaar geleden allemaal bij om vlees ten huize te bezorgen, pikt Bernard in. Dat blijft nu behouden en het is uitgebreid naar bereide schotels.

De sterkte van een zelfstandige slager? Een groot assortiment, de verbondenheid met de klanten en de ruime openingsuren, meent Freddy. Wij sluiten drie weken in één jaar. Ik hoorde dat vader in de jaren 60 acht dagen sloot en dat hij zich dan verveelde… Zo ziet u maar, Slagerij Hoste in Deerlijk denkt aan zijn klanten.

HUMOR

De liefde voor hun vak is de rode draad in het slagersverhaal. Wij bereiden de meeste charcuterie zelf en zijn fier iets nieuws te creëren. Na een lange dagtaak vinden wij ontspanning bij onze paarden.  Bernard was gekend voor zijn humor. Na wat aandringen vertelt hij dan zijn veel gestelde opmerking was: “veel werken, niet veel eten want terwijl men eet werkt men niet!”.

artikel familie hoste slagerij belgiek